فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 اسفند 1402

نزهت عاشری

نزهت عاشری
نزهت عاشری

نزهت عاشری

نزهت عاشری متولد28شهریور 1376 . دررشت دانشجوی سال آخر رشته مهندسی برنامه ریزی شهری  دردانشگاه گیلان؛ طراح گرافیک  .ازده سالگی شروع به نوشتن شعر کرد
 ونزدیک به دوسال بعد به داستان کوتاه ورمان  وفیلمنامه روآورد.چندسال بعد دررشته انسانی دیپلم گرفت وقبل ازآن دوره اجرایی  کمی رادردبیرستان زینبیه ارشاد رشت دررشته گرافیک گذرانده بود که همین باعث ادامه دادن به علایق وگذراندن دوره های اجرایی بیشتری درارتباط باطراحی شد.درسال 1394به انجمن شعرخاتم الانبیارشت  رجوع کرده ودوره های نقدوبررسی شعر رادرکناراساتید بسیارموفقی چون دکتر نیکوکارجناب اقای آرش پورعلیزاده ؛بهرام مژدهی وغیره به ادامه عرصه شعر برای ارتقای بیشتر دراین زمینه پرداخت.درسال1395بعنوان پدیده ادبی درنشریه دنیای اطلاعات ثبت ونشرداده شد. درحال حاضر وی جزواعضای اصلی شورای مرکزی کانون شعروادب دانشگاه گیلان است .

1
امسال ؛فروردین من مهراست
سردم ؛مه ام ؛همدرد پاییزم
هم قافیه باابرو بارانم
ازقطره مشتی بیت میریزم

شعرازخیال وزن من شاکی است
غرق ازمراعات توتشخیصم
سفره پرازسینی که سرباراست
این بار؛باید نوحه بنویسم
 
درانتظارت سفره دلتنگ است
چون سین هفتم بی توغمگین است
ازروزاول تونبودی و
امسال بی توآخرین سین است

این سبزه هاسبزازنبودتوست
بازاین طبیعت راخبرکردم
بااین گره های نبودت من ؛
این سیزده راهم بدرکردم .