فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

می توانم به اشاره ای/ سید علی اکبر میر جعفری

می توانم به اشاره ای/ سید علی اکبر میر جعفری

رجعت
می توانم به اشاره ای
خورشید را از غرب
به میانه ی آسمان باز گردانم.

می توانم فراگیرترین آب ها را
از تنوری تنگ
به قعر زمین فرو برم .

و شاید یک روز
دریاها را بالا بگیرم
تا رود ها به سرچشمه هایشان بازگردند
اما فرات هرگز باز نخواهد گشت
به روزهای پیش از فرات….