فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

میهن خویش را کنیم آباد/ عباس مینی شریف

میهن خویش را کنیم آباد/ عباس مینی شریف

 

سر زد از پشت ابرها خورشید

باغ و بستان دوباره زیبا شد

فصل سرما و برف و باد گذشت

موقع گردش و تماشا شد

در چمن بر درخت گل بلبل

وه چه شیرین ترانه‌ای دارد

هست خشنود و شادمان زیرا

وطنی، آشیانه‌ای دارد

كودكان این زمین و آب و هوا

این درختان كه پرگل و زیباست

باغ و بستان و كوه و دشت همه

خانه ما و آشیانه‌ی ماست

دست در دست هم دهیم به مهر

میهن خویش را كنیم آباد

یار و غم‌خوار همدگر باشیم

تا بمانیم خرم و آزاد

 عباس مینی شریف