فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

مهدی یادگاری

تصویر تست
تصویر تست

مهدی یادگاری 

 

عاشقانه رفتی

ای یار سبز خورشید چه بی بهانه رفتی
سرخی  قلب  من  را  سبزینه  کرده  رفتی

آن گل که تو نمودی از خون دل  سیراب
پژمرده گشته اکنون از  آن  زمان  که رفتی

یادش  بخیر  آن  روز    لبخند    آخر  تو
با گونه های سرخت  خندیدی  و  تو  رفتی

گفتی که در ره  ما مرگ  است  خط  آخر
افسوس از این زمانه مرگ  آمد  و  تو  رفتی

چیزی ندارم از تو  جز  پاره های  عکسی
جز خاطرات اشکم  در  لحظه ای  که  رفتی

عطر خوش نسیمت بوی بهشت می داد
فردوس  خاک  پا  شد  از آن زمان  که رفتی

دارم  هنوز  در  یاد  آن  آخرین    کلامت
من مست راه عشقم عاشق شدی و رفتی

پرواز  کن  پرنده  بنگر  به  اوج  هستی
دل را خزان  نمودی  تو    چون    بهار  رفتی

مهدی در این زمانه دل بستنت هنر نیست
دل را  بدان  کسی  بند  میرد  اگر  تو  رفتی