فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

من پسرم،عباس یمینی شریف

من پسرم

من پسرم

من که از گل بهترم

پسرم من پسرم

حرف‌های مادرم

نرود از نظرم

در دبستان همه را

محترم می‌شمرم

از خوش‌اخلاقی من

هست راضی پدرم

من دخترم

بچه‌ها من دخترم

در خوش‌زبانی نوبرم

در خانه‌داری ماهرم

شريک کار مادرم

چهره‌ی شاد من ببين

شيرين به مثل شکرم

عباس یمینی شریف