فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 25 فروردین 1403

من شك ندارم مي‌رسد آن فرصت موعود (الهام امین)

الهام امین

من شك ندارم مي‌رسد آن فرصت موعود

 سرسبز مي‌گردد زمين از بركت موعود

من شك ندارم آسمان هم رام خواهد شد

روزي به زير گام هاي قدرت موعود

مي‌آيد آن مردي كه مي‌گويند مي‌بارد

از آسمان دستهايش رحمت موعود

گفتند مي‌آيد و روشن مي كند يك روز

چشمانمان را آفتاب قامت موعود

اما دل من اين دل مشتاق و شيدايي

طاقت ندارد بيش از اين بر غيبت موعود

در انتظارم تا طلوع صبح آدينه

اي كاش باشم در ركاب حضرت موعود