فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

من در دبستان،عباس یمینی شریف

من در دبستان

 بلبل با گل‌ها

من در دبستان

می‌کنم بازی

دل شاد و خندان

او در گلستان

من در دبستان

• • •

پروانه خوش‌رنگ

چابک و زرنگ

می‌کند بازی

می‌پرد قشنگ

او در گلستان

من در دبستان

• • •

گل باشد اگر

خوش‌رنگ و خوش‌بو

من هستم اما

خوش‌رو و خوش‌خو

او در گلستان

من در دبستان

اول ابتدايی- 1329

عباس یمینی شریف