فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 تیر 1403

مقاله های همایش هفتم پژوهش های ادبی (دانشگاه هرمزگان) اسفند 1392

 

کاربران گرامی هرکدام از  عناوین دارای لینک برای دریافت فایل می باشند  که شما می توانید آن ها را دریافت نمایید

نوع فایل ها : pdf

کدعنواننام نویسنده 1نام خانوادگی نویسنده 1نام نویسنده 2نام خانوادگی نویسنده 2
1001بازتاب اصطلاحات و سازهای موسیقی در غزلیّات شمسابراهیمابرهیم تباراحمدغنی پورملکشاه
1002بررسي نقش حكومت صفويه در تغيير جريان های شعري قرن دهممحمداميناحمدپورقدرت اله ضروني
1003واژه نامه لهجه بخارایی در تاریخ بیهقیناصر احمدزاده 
1004رابطه گفتمانی میان منتقد و متن ادبیمحسناحمدیحسینعلی قبادی
1005آموزش و یادگیری زبان فارسی به قزاقها بر اساس شباهت ها و تفاوت های زبانی فریضهاخمتواغلامحسینغلامحسین زاده
1006بازتاب منطق‌الطیر عطار در دیوان حافظجمیلهاخیانیزهراخدابنده لو
1007تصحیح بیتی از خاقانیجمیلهاخیانی
1008صلح کل و وسعت مشرب در آیینة شعر سبک هندینرگساسکویی
1009بررسی  مقاله های دکتر عبدالحسین زرین کوب درباره ی مولانا و عطارنرجسافشاری
1010بررسی عناصر سبک ساز در غزل میرزا حبیب خراسانی با تکیه بر عوامل انسجام واژگانیلیلاالهیانمریمآویژگان
1011بررسی تغییرات سبکی مشهورترین ساقی نامه های قرن دهم با تکیه بر سبک شناسی لایه ایلیلاالهیانلیلامیرزایی
1012بررسی مضامین شعرعاشورایی، دراشعار شاعران فارسی گوی و عرب درقرن دهمطیبهامیریانمژگانرحمانی
1013تأثیر نهج البلاغه بر کلیله و دمنه بهرامشاهیحشمت اللهآذرمكان
1014نوستالژی در مرصادالعباد نجم الدین رازیحشمت اله آذرمکانمرضیهربیعی
1015فرم به‌مثابة محتوا تحلیل فرمالیستیِ تركيب‌بندِ جمال‌الدين عبدالرزاق اصفهانی سمیرابامشکی
1016بازاندیشی و بهسازی الگوی «نقد گرانیگاهی»؛ نمونه‌پژوهی در گزیده‌ای از رباعیات دیروز و امروزسمیرابختیاری‌نسبفرشید سادات‌شریفی
1017بررسی طنز و شوخ طبعی در اخوانیاترضابردستانی
1018نقد زیباشناسانه اشعار وحشی بافقیمرضیهبرشادی پورجمشیدپورعرب
1019بررسی تطیقی خراسانیه‌های ناصر خسرو و خاقانیعلی اصغربشیری
1020تحليلي بر پيوندهاي برون گروهي شاهنامهامیر بهارلو ابولفضلشکیبا
1021واسوخت و ضدرمانتیسممجيدبهره ‌ور
1022تحلیل جلوه ها و ابعاد زیبایی شناختی و تصویری کوه در مثنوی معنوی محمدبهنام فرمریمزمانی پور
1023نقد و تحليل درون‌ماية رمان «چه کسی باور می‌کند، رستم»سکينهپاشا زانوسی
1024مسافری از تمهیدات تا صدای پای آب (بررسی اندیشه‌های مشترک عین‌القضات همدانی و سهراب سپهری)مهین پناهینسرین شکیبی ممتاز
1025ادبيات چيست؟علیپور دریاییسهرابسعیدی
1026نگاهی به تاریخچة اقتباس سینمایی از متون کلاسیک ادبیات فارسیعلیرضاپورشبانانمهدی عبدی 
1027بررسی تطبیقی مدایح نبوی در شعر سعدی شیرازی و قصیده”برده” بوصیری هاجرپولادچنگ
1028آسیب شناسی کار کودکان در آثار هوشنگ مرادی کرمانیمجید پویان الهامصفی جهانشاهی
1029بررسی جایگاه طبقه کارمند در داستانها هدایت مجیدپویان
1030نگاهی به شعر حافظ با رویکرد روانشناسی مثبت نگر مارتین سلیگمنمنصورپیرانی
1031مونس مادر اسفندیار: روایت شناسی یک داستانسارا پیغمبر زاده
1032قصیده شاهد جان از خاقانی و ممدوح آن محمدرضاترکی
1033بازشناسی معاشیق در یکی از واپسین منظومه‌های عاشقانه ادبیّات فارسیعلیتسنیمیفاطمهجاقوری
1034مقایسۀ زبانی و حکمی «خلد برین» وحشی بافقی و «مخزن الاسرار نظامی»سیدناصرجابری اردکانی
1035بررسی و تحلیل دیدگاه‌های نقد ادبی در تذکرۀ نصرآبادی صادقجقتایی
1036بازتاب پیری در ادب فارسی و عربیعلیجهانشاهی افشارسید امیرجهادی
1037بررسي تصوير بهشت و دوزخ در متون نثر صوفيهفرانكجهانگرداحمدحاجبی سرگرویی
1038شعر دفاع مقدس خدیجه حاجیانحیاتعامری
1039تأثير فيتزجرالد بر ترجمه‌ها‌ي عربي رباعيات خيامسعید حسام‌پور حسین کیانی 
1040مقایسۀ ساختار داستان بین کلیله و دمنه و مرزبان­نامهعبدالله حسن زاده  میرعلیمهریگلشنی راد
1041صور ازلی(Archetypes) در ادبیات کلاسیک فارسیمریمحسینی
1042نقد مارکسیستی رمان همسایه­ها، احمد محمودمریمحسینیآرزوشهبازی
1043نقد فمینیستی رمان خاله بازی اثر بلقیس سلیمانیسارا حسینی غلامحسینغلامحسین زاده
1044مقدمه ای بر تحلیل شعر وحشی و ترکیب بندهای او سید احمد حسینی کازرونی
1045جایگاه و بازتاب باورهای مردمی در خاوران‌نامهشهربانوحق شناس
1046تحلیل ریخت شناسانة داستانهای رضویمحمودحکم آبادیشهزاددربندی
1047بررسی تکنیکهای بیانی توصیف در اشعار منوچهر آتشیفاطمهحیات داودی
1048مقام عرفانی «ذكر» در معارف بهاءولدحسنحیدرزاده سردرود
1049پیرنگ در داستانهای کودکانه  احمد رضا احمدی مریمحیدری
1050سیر تدریجی باب شیر و شغال از مهابهاراتا تا عیار دانش  علی حیدریمژگان حسینی چگنی 
1051بررسی گستره  زبان فارسی در دوره صفویه از منظر جغرافیایی ناحیه ایآزیتا حیدری هنگامی
1052صباحی بیدگلی و شاهنامهروح‌اللهخادميفاطمهزارعی
1053بررسی مسائل فقهی و حقوقی در گلستان سعدیروح‌اللهخادمي
1054بررسی بازنمایی الگوهای کار کودکان در آثار داستانی محمدرضا یوسفیفرامرز خجستهمریم زبیدی
1055تحليل آوايي غزلهاي سناييمحبوبهخراسانياکبراخلاقـي
1056نقد شکل‌گرایانه غزلی از صائب تبریزیمحبوبهخراسانيیاسرحجتی
1057بررسي شعر قيصر امين پور بر پايه نقد نو فهیمهخراسانیناصرنیکوبخت
1058از آرکي تايپِ «طلب» تا سمبلِ «آفتاب»الهامخليلي جهرميشيرينرزمجو بختياري
1059حقیقت مانندی در داستان رئالیستی این شکسته‌ها از جمال میرصادقیمریم خلیلی جهانتیغاحسان خانی سومار
1060بازتاب شکسته ساغر بلورین در کاشیاحمدخواجه‌ایم
1061بررسی کودکانه های فرهنگ عامه در آثار سیمین دانشور ومنیرو روانی پورسید مهدیخیراندیشپروین حیدری
1062بررسی ایدئولوژی احمد محمود بر مبنای رمان “زمین سوخته”زینبدارائی
1063بازنمایی انسجام در داستان حضرت ابراهیم(ع) بر اساس تحلیل نشانه معناشناسی گفتمانیفریدهداودی مقدم 
1064بازگشت به موطن اصلی در متون عرفانیعلیدهقانجوادصديقي ليقوان
1065نظريه پردازي ادبي و پيشينه آن در قابوسنامهنازلیدیکلو 
1066کهن الگوی خورشید در مجموعه اشعار مسعود سعد سلمانآسیه ذبیح نیا عمرانفاطمهمنصوری 
1067مولفه پایداری و بیداری در قیام کاوه آهنگر آسیه ذبیح نیا عمران حسینیگانه مهر
1068بررسی نقل قول هنر ی در غرل شهریارآسیه ذبیح نیا عمرانفاطمه ملاعباسی
1069مردم و تحريف و تغییر امثال منظومحسنذوالفقاري
1070نسخه‌هاي مصوّر شاهنامة فردوسي در سدة دهمابوالقاسمرادفر
1071نظام احسن از ديدگاه سعدي شيرازيسيّد مهديرحيميابراهیم محمدی
1072بررسي انواع پارادوكس تركيبي و معنايي در غزل منزويابراهیمرحیمی زنگنهآزیتانجفی
1073خسروی کرمانشاهی کرد جریان‌ساز سارا رضا پورمهدی شریفیان
1074بررسی شخصیتهای حماسی در شعر شاعران برجسته سبک عراقیسارا رضاپور مهدیشریفیان
1075خاقانی شخصیت ابرازگر و هیجان پذیرسمیهرضایی
1076اهمیت آشنایی مترجمان با ادبیات معاصر ایرانمحمدعلیرضایی
1077تحلیلی سبک شناسانه بر داستان « یک روز مانده به عید پاک» اثر زویا پیرزادمرضیهرضایی
1078تذکره نویسی به مثابه نقد مؤلف محورقدسیه رضوانیان 
1079رویکرد جامعه‌شناختی به نقد ادبیداوودرضیسجادعمرانی دهکهان
1080تحلیل و بررسی نقشهای جنسیتی در بازگشت هُرداد فریبا کلهر بر اساس نظریه پارسونزافسانهرمضانیعلی اکبرسام خانیانی
1081بررسی فولکلور در شعر سبک هندیمحمودرنجبر
1082جهان هولوگرافیکی در گلشن راز شبستریمسعودروحانيلیلاغلامپور آهنگر کلایی
1083مقایسه تهذیب اخلاق در اندیشه‌های فلوطین و مولویمسعودروحانیآتناریحانی
1084بررسی مقایسه‌ای بنمایه «شعر و شاعر» بر اساس اشعار نیما یوشیج و شفیعی کدکنیپروانهرویین ا هلی
1085نظرگاه «سبک‌سنجی شوخ‌نگاشتها»  (آثار شوخ‌طبعانه) نمونه‌پژوهی: مجموعه طنز جنگ (برانکارد دربستی) از اکبر صحرایی  سیدفرشیدسادات‌شریفیفاطمهطوبایی
1086سیاست و حکومت در هزار و یک شبقاسمسالاریزینبدانشور
1087مقايسه مسائل زنان در آثار زويا پيرزاد و  منيرو رواني پورقاسمسالاریفروزاننجفی
1088خلاقیتهای متکی بر الهام غلامرضا ستوده
1089حسينعلي قضائي پهلوان ميدان مرثيه سراييسهرابسعیدیعبدالهدن
1090اجتماعيّات در ادبيات داستاني كودكان و نوجواناناحمدسنچولیزهراکیچی
1091نقد و بررسي رمان ملكوت بر طبق مؤلفه‌هاي رمان مدرنفرهادسنگانیسعید بزرگ بیگدلی
1092بررسی تطبیقی جلوه‌های زهد در شعر حافظ و ابونواسصابرهسیاوشیمکیهشریفی
1093نوستالژي در غزليات شمسولیشعبانی زنوزق  علیرضارضایی
1094کهن الگویان زنان شاهنامهفاطمه  نساصابری 
1095بررسی و تحلیل نمادپردازی در10 اثر داستانی از 10 نویسنده ایرانی برتر حوزه ادبیات کودک و نوجوان دهه80محمود صادق زادهسهادصایغ
1096بررسی ابیات بحث انگیز پادشاهی هوشنگ و طهمورثعلیصادقی
1097بغداد در دیوان خاقانی شروانیرامینصادقی نژاد
1098شگردهای هنری خاقانی در تصویرسازی حروف و واژگانپریساصالحیناصرنیکوبخت
1099بررسی و تحلیل نمادپردازی در 7 اثر داستانی مصور کودک و نوجوان دهه80سهادصایغ
1100تحلیل گفتمان انتقادی در حکایات خلدبرین دیوان وحشی بافقیرقيهصدرايي
1101بررسی بازتابِ مفاهیم و اصطلات نقد ادبی و سبک‌شناسی در شعر بیدل و کلیمعسگر صلاحیپیام فروغی راد
1102تأثیر پذیری امام خمینی (ره) و حزین لاهیجی از حافظ در موسیقی کناری (ردیف) بر اساس نظریه ترامتنیتسهیلاصلاحی مقدماکرمامیری
1103بررسی تأثیر زبان فارسی بر مرثیه سرایی کشمیرینصیر علیصوفیسعید بزرگ بیگدلی
1104تأثیر سفرنامه نویسی عصر مشروطه بر سادگی نثرسکینه طالب زاده
1105تحلیل ساختارگرایی اساطیری در داستان فریدون و پسرانششیرزادطایفیالنازخجسته
1106نقش موضوع و مخاطب در شعر خاقانيفريدونطهماسبي
1107مقایسۀ وصف طبیعت در اشعار منوچهری و سعدی از دیدگاه بلاغی (تشبیه و استعاره)حسینظریفیسیدمهدیرحیمی
1108ضرب‌المثلها در راه مدرن شدن:  نگاهی به تحول ضرب المثلها به ضدّالمثلها حیاتعامریمانداناکلاهدوز محمدی
1109بررسی و تحلیل مولفه‌های اجتماعی و مدرن در رمان سپیده دم ایرانیمریمعاملی رضایی
1110بررسی درونمایه‌های سه داستان الحاقی شاهنامهذوالفقار علامی آسیه کریمی
1111نقد شازده احتجاب گلشیری با تأکید بر دیدگاه ژرار ژنتمهیارعلوی مقدمقدسی براتی
1112بررسی اروس و تاناتوس در بوف کور و مسخ کافکاناصرعلیزادهثریاآذربار
1113خاستگاه تاریخی شیرینمحمدغلامرضایییاسرفراشاهی نژاد
1114بررسی رابطة معرفت و محبّت در عرفانِ قرن پنجم (با نگاهی به رساله قشیریه، کشف‌المحجوب وکیمیای سعادت)فرزانهغلامرضاییغلامحسینغلامحسین زاده
1115تحلیل شخصیّت سیندخت در شاهنامهریحانه فرامرزی کفاش
1116تحلیل برادرکشی های شاهنامه و مقایسه آن با برادرکشیهای اساطیر و تاریخرضا فرصتي جويباريعلیا افرابندپی 
1117نمونه‌ای از بازنگری ترجمه رساله قشیریهعلی قازان 
1118تحليل و بررسی کاربرد صفتهای پرندگان، در ادبيات منظوم کودک معصومهقاسمیحمیدرضایی
1119بررسی تطبیقی بنمایة “در بارة زنان بی وفا و کامجو” در داستانهای کهن آیدا قالدیرعلیوا غلامحسینغلامحسین زاده
1120بررسی تطبیقی انسان کامل در تشیع (امام) و عرفان (ولی) و نقش آنها در جامعه وسیاستکلثومقربانی جویباری
1121جایگاه تشیّع در گونه‌هایی از فرهنگ و ادبیّات عامّه‌ی بختیاریعبّاسقنبری عُدیوی
1122روانی پور و اومانیسمرویاقوچانیانریحانه  فرامرزی کفاش
1123نقش رمزگان نمادها در ساخت تصویری شعر نو ایرانفرزاد کریمی
1124تحلیل گفتمانی نماهنگ «زیارت» بر اساس دیدگاه نشانه- معناشناختیابرهیم کنعانیعصمت  اسماعیلی
1125بررسي و تحليل ترجمه هاي عربي رباعيات خيامحسینکیانیسعیدحسام پور
1126بررسی موسیقی بیرونی (وزن عروضی) در غرلهای وحشی بافقیعلی گراونداحمدعلی پور علی آباد
1127دنیای خواب و خواب گزاری در شاهنامه فردوسیمیناگلستانی
1128زبان فارسی زبان علم طب در هندوستان عصر گورکانیسيد عليرضاگلشنينسریناستواری
1129استعاره پرتابی در شعر نیما یوشیج براساس نظریه تی اس الیوتاعظمگله داری
1130شگردهای طنزپردازی حافظ شیرازیاعظملطفی صمیمیرامینمحرمی
1131بررسی شکست زمان و نابهنگامی در رمان ارمیا بر اساس دیدگاه ژنتسهیلامبارکیزکیهرشیدآبادی
1132تحلیل سه ماجرا از تاریخ بیهقی از منظر روایت شناسی ولادیمیر پراپمحمّدمجوّزیمیثمپارسا
1133تحلیل بردارکردن حسنک وزیر و حلاج و بررسی تشابهات و تقارنهای این دو واقعۀ تاریخیمحمّدمجوّزیزهرابهمدی
1134سیمای زن در رمان شوهر آهو خانم و الثلاثیه حنانمحمد موسی طاحونناصر نیکوبخت
1135آرزوی زوال حکومتهای متخاصم در کلام دو شاعر: فرخی سیستانی و ناصر خسرو  محمدعلیمحمدی
1136ابهام آگاهانه درمخزن الاسرار نظامیمحتشممحمدیرسولزارع خفری
1137بررسی موضوع جنگ در داستانهاي زنان داستان‌نويس ایران (از سال 1359 تا 1380)معصومهمحمودی
1138مزرع سبز فلک (نگاهی انتقادی به شرح بیتی از حافظ) خیر اله محمودیمعصومهبخشی زاده
1139رویکردی روایت‌شناسانه بر منظومۀ بلند «مهرۀ سرخ»طاهره مددیان پاکناصرنیکوبخت
1140بررسی تطبیقی دو داستان عرفانی «شیخ‌صنعان» و «شاه‌وکنیزک» از دیدگاه علم روایت‌شناسی داستانطاهره مددیان پاک
1141تعلیم وتربیت از منظرسعدیفاطمهمدرسی
1142کارکرد ایهام در شعر قیصر امین پورسیدجوادمرتضاییافسانهميري
1143بررسی و مقایسه امثال فارسی و عربی در مرزبان نامهزهره مسیحیحمیدرضایی
1144بررسی سیمای امام حسین (ع) در متون عرفانی منثور تا قرن 6 هجریزهره مسیحیحمیدرضایی
1145تشابه اندیشه و هنر ادبی مولوی وعراقیبدرالدینمقصودناهیدیوسف زاده
1146راهکار شناخت خود، عادات و ترک آنها و رسیدن به وحدت از نگاه مولاناحسینملکیعلی اکبر کمالی نهاد
1147مكتب وقوع و واسوخت، سبك رايج در اشعار قرن دهم هجريپريسامهدي پور
1148مقایسه تطبیقی دیدگاه سعدی و مجد خوافی در خصوص تصوفسعیدمهری 
1149بررسی و مقایسه آداب نامه نگاری در دستورالکاتب و زبده الفوایدمیرنعمت اللهموسوی اسداللهواحد
1150تخلص در غزلیات سنائیسید کاظمموسویطوبیعزیزی
1151بررسي ساختار تشبيه در مجموعه  اشعار نادر نادرپورمليحهميري بنجار
1152بارتاب تصاویر قر آنی در مثنویسید رضیمیر صادقیفرهادمرادی
1153تحرک و پویایی در تصاویر مثنویسید رضیمیر صادقیفرهادمرادی
1154تحلیل معنا شناختی واژگان فارسی در شعر عدی بن زید عبادیسید محمود میرزایی الحسینیاحمدکرمی
1155استاد راستين نقد ادبي: سیّدمحمّد فرزان  محمدامینناصحزهرااستادزاده
1156از حادثه تا شخصيت (بررسی شخصیت در ادبیات داستانی نوجوان دفاع مقدس)مهدیناصحیمحبوبهشادپی
1157تحلیل انواع تشبیه در غزلهای حکیم شفائی اصفهانیمحمّد رضانجّاریانمعصومه وطن پرست
1158بررسی فرايندهای واژه سازی در زبان عربی قديم و معاصربا مقایسه تطبیقی با انگلیسی و فارسیعلینظریمحمدشکری
1159بررسی عشق در داستان لیلی و مجنون مکتبی از منظر لکان اکرمنعمت اللهیسید مرتضیمیرهاشمی
1160اندیشه‌های عارفانه ابوعلي دقاق در نیشابور هایدهنعمتی
1161بررسی ومقایسه دیدگاه‌های سیاسی و اجتماعی فرخی یزدی(ایران) و جمیل صدقی الزهاوی(عراق)معصومه نعمتی قزوینی
1162انحطاط نثر فارسی در قلمرو حکومت هرمز (از اوایل تا اواخر قرن دهم هجری/ شانزدهم میلادی)حسام الدیننقوی
1163بررسی ویژگیهای سبک هندی در آثار احمد عزیزیخورشید نوروزی
1164بررسی تطبیقی پديده‌ فقر در ” اشك يتيم” پروين اعتصامي و «تنویمة الجياع» محمّد مهدي جواهريعلینوروزیطلیعهشوقی
1165اندیشه های اقبال در لالة طورخورشیدنوروزی
1166بررسی مکانیزمهای دفاعی در داستان گو و طلخنداسداللهنوروزیسارامسرور
1167بررسی آنیموس مثبت در شخصیت«فرنگیس» وآنیموس منفی در شخصیت«سودابه» براساس روانشناسی تحلیلی یونگمحمدحسیننیکداراصلدارا احمدیانی پی 
1168اراده معطوف به معنا در غزلهای حافظ و معنادرمانی ویکتورفرانکل محمدحسیننیکداراصل 
1169بررسی زاویه دید در کتاب « قصّه‌های تازه از کتابهای کهن » اثر مهدی آذریزدییوسفنیکروزسودابهکشاورزی
1170بازتاب عناصر اقلیمی در آثار مرادی کرمانی با تکیه بر داستان نخل و خمرهمعصومههاشم پورمجیدپویان
1171نقد و بررسی روانكاوانه‌ شخصیت تهمینه از نگاه كارن هورنايمجيدهوشنگي
1172مونس مادر اسفندیار: روایت شناسی یک داستانلیلا سادات پیغمبر زاده