فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اسفند 1402

محمد مهدی (هوشیار) فرازمند

محمد مهدی (هوشیار) فرازمند
محمد مهدی (هوشیار) فرازمند

محمد مهدی (هوشیار) فرازمند

محمد مهدی (هوشیار) فرازمند

متولد سال 1349 ساکن تهران کارشناس زبان و ادبیات عرب و کارشناس ارشد تاریخ تشیع و کارمند می باشم.
علاقه وافر به شعر و شاعری دارم و مدتهاست که در سایتها و برخی مجلات ،مقاله، متن ادبی و شعر می نویسم.

1
وقتی غزل پر می شود از شور احساسم

وقتی قصیده می کند پا در رکاب دل

وقتی سرم پر می شود از مثنوی از شعر

ابیات را با دست احساسم

ازشاخه ی ادراک می چینم

گلواژه را چون خوشه  ی پروین

از گنبد افلاک می چینم

وقتی رباعی یا دو بیتی ها

گاهی به من سر می زنند، کوتاه

آن قدر خالی می شوم، خالی

آن قدر حالم می شود، عالی

آری سبک تر می شوم از کاه

حتی سبک تر از پر یک کاه

2

((سبک تر از پر یک کاه))

وقتی غزل پر می شود از شور احساسم
وقتی قصیده می کند پا در رکاب دل
وقتی سرم پر می شود از مثنوی از شعر
ابیات را با دست احساسم
ازشاخه ی ادراک می چینم
گلواژه را چون خوشه  ی پروین
از گنبد افلاک می چینم
وقتی رباعی یا دو بیتی ها
گاهی به من سر می زنند، کوتاه
آن قدر خالی می شوم، خالی
آن قدر حالم می شود، عالی
آری سبک تر می شوم از کاه
حتی سبک تر از پر یک کاه

محمد مهدی(هوشیار) فرازمند

3
((سبک تر از پر یک کاه))

وقتی غزل پر می شود از شور احساسم
وقتی قصیده می کند پا در رکاب دل
وقتی سرم پر می شود از مثنوی از شعر
ابیات را با دست احساسم
ازشاخه ی ادراک می چینم
گلواژه را چون خوشه  ی پروین
از گنبد افلاک می چینم
وقتی رباعی یا دو بیتی ها
گاهی به من سر می زنند، کوتاه
آن قدر خالی می شوم، خالی
آن قدر حالم می شود، عالی
آری سبک تر می شوم از کاه
حتی سبک تر از پر یک کاه

محمد مهدی(هوشیار) فرازمند