فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

محبوبه کلبعلی

تصویر تست
تصویر تست

محبوبه کلبعلی

محبوبه کلبعلی
متولد مشهد با اصالتی سیستانی و ساکن زابل است
،کارشناسی ارشد ادبیات است، مجموعه شعر او با عنوان “دیوار کاغذی “سال 89 توسط انتشارات انجمن قلم ایران چاپ شده است و این کتاب کاندید جایزه شعر زنان ایران خورشيد شد. دو مجموعه در دست چاپ دارد، “بت بزرگ ”  انتشارات سوره مهر و “تشنج خیس ثانیه ها “انتشارات تلاش.
دارای عناوین برگزیده استانی، منطقه ای و کشوری و حضور در کنگره های بین المللي شعر، داور منطقه ای کنگره شعر اهل بیت و داور کنگره ملی شعر سیستان در بخش شعر سپید را نیز در کارنامه ادبی خود دارد

1

از شقیقه هايم
چیزی شبیه کلمه
بیرون می زند
سرم را
روی شانه هایت منفجر می کنم
و روزنامه ها
تیتر می زنند
 تروریست!

محبوبه کلبعلی

2
دستانم را به باد میسپارم
شاید برده ای سیاه
برای پرستش، نوازشم کند
امروز
در مدیترانه شرقی
آویزانم، به گیسوان راهبه ای پریشان
فردا
دستانم در تبت می روید
کاهنی برای سبز شدنم
ورد میخواند
هنوز نمرده ام
آهای، بودای لب پریده
تکانی بخور!

محبوبه کلبعلی

3
شايد پيام آوری است
با خورجيني از سايت هاي لائيك
يا باغباني
كه در باغچه مين مي كارد
شايد …ژنرالي
با چند رز سپيد
هيچ كس نمي داند
چند هزار واژه اتمي را بو كشيده
مردی که
صندلي را
 با پاهايش تركيب كرده اند
رو به پنجره اي مصنوعي

محبوبه کلبعلی

4
دیوانه ایست
که به دریا تکیه زده
و خواب ماهی ها را
آشفته میکند
ماه!

محبوبه کلبعلی

5
نه زرتشت
از گات های مقدس زبانه می کشد
نه ابراهیم.
جهان طعم جویده ی آدامس
طعم سامری گرفته
به نام کدام دین؟!
از دیوار های مسجد
خون شره می کند
از محراب کلیسا
از دهانم

چشمانت
کدام قسمت تقویم را
منفجر شده اند
من به نفس کشیدن پنهانی
عادت دارم
و به تماشای آسمان
از پنجره ای مجازی.

محبوبه کلبعلی