فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 فروردین 1403

مجید کریمی

محمدعلی رضاپور
محمدعلی رضاپور

مجید کریمی

مجید کریمی متولد 7اسفندماه 1357
شاعر، نویسنده، مترجم زبان انگلیسی و مدرس دانشگاه است که تحصیلات عالی خود را در رشته زبان و
ادبیات انگلیسی در سال 1384به پایان رسانید.
وي تدریس در دانشگاه را از سال 1383آغاز کرد و بعد از تالیف چندین کتاب درسی در خصوص یادگیري
زبان، به فعالیتهاي ادبی روي آورد.
از آثار وي میتوان به موارد زیر اشاره نمود:
شهر فرنگ )مجموعهي پنجاه داستان کوتاه(
سایههاي ممتد )رمان(
همین نزدیکیها )مجموعه داستانهاي کوتاه(
امروزيها )مجموعه داستانهاي کوتاه(
عروسکهاي کوکی )مجموعه داستانهاي کوتاه(
لایههاي پنهان )مجموعه داستانهاي کوتاه( *در حال چاپ

1

 

” عاشقانه “

در نگاهـــــم می نشینـــــــد نغمـــــــــهء آواز تو
در سکوتـــــــم می دمــد هـــر دم صـــدای ناز تـــو
بی حضـــور گرم تـــو هرگز نبینــــــم همـــدمی
جز هوای عشــــق تو هرگز نخـــواهم مرهـــــمی
سفــــرهء دل را نشــــان مــــردمان دادن خطاســت
راز دل را گفتن از هر سو به معشوقـــم رواســت
من تــو را در یاد خود هر دم به هر سو می بــرم
ناز انــــدام تـــــو را با تار و پـــــودم می خـــــرم
من همـــــی صیـــدم برای چشمـــهای مست تــــــو
من دمـــی غــرقـــم درون چشمــهء چشــمان تــــو
رویـــش عشقــت درون قلــب من هر لحظه است
پویـــش احساس تــو در جان مـــــن بی وقفــه است
دیدمـــت در همهمـــــه در بی کســـی های دلــــم
روز و شــــب پایان نگیــرد با حضـــورت در دلــم
روشنــــی اینجــا تویـــی، زیبایــی مطلــق تویــی
صبـــح فردایـــم تویـــی، پایان غمـــــــهایم تویـــی
مــن تمــام لحظــه هایم جستــجوی وصل تـوست
من تمــام شـــــــوق دیــدارم بــرای بــــوی تــوست
روز مــن با بودنت پایان غــــم در بی کسی است
شـــام مـــــن بـا یـاد تــو آغــاز صبــح عاشـقی است
روشنــــی بخــــش دلــم هسـتی بمـان در بـاورم
آفتــــاب هســتی ام هســتی، بمـــــان در خاطـــرم
دوسـتـان هرگز ندیــــــدم همـچـــو یارم نـاز تر
عاشــقان هــرگــز ندیــدم همــچو او شهــــناز تـر