فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

ما ز نسلِ طوفانیم، کارزار می‌خواهیم /محمد ژولیده

ما ز نسلِ طوفانیم، کارزار می‌خواهیم 

زیرِ خیمه‌ آوار، اقتدار می‌خواهیم 

آب و نان نمی‌خواهیم، جسم و جان نمی‌خواهیم 

در محاصره حتی، ابتکار می‌خواهیم 

درد و داغِ ده‌ها سال، در حصارِ اُردوگاه

زندگی رها از این، اضطرار می‌خواهیم

غزه چون شود ویران، هم‌چو مردمِ ایران

باز پرچمِ دین را، پایدار می‌خواهیم

جامه‌ شهادت را، بی‌کفن به تن کردیم 

کِی در این جهادِ سرخ، انتحار می‌خواهیم 

زیرِ بارشِ باروت، اَلاَمان نمی‌گوییم 

مرگِ کودکان را با افتخار می‌خواهیم

ما شهابِ ایمانیم، لشکر سلیمانیم

هان ز فاتحِ خیبر، ذوالفقار می‌خواهیم

فوجِ موشکِ سِجّیل، می‌زنیم بر صَهیون

با حرامیان جنگی، مرگبار می‌خواهیم 

یکصدا و یک رنگیم، با ولی هماهنگیم 

تابعیم و نزدِ حق، اعتبار می‌خواهیم 

حکمِ سَیدُالقائد کی رها شود، هیهات 

دست و پا و سر سهل است، لاله‌زار می‌خواهیم 

ما نمازِ بیعت را، اقتدا به او کردیم 

پرچمِ فلسطین را، برقرار می‌خواهیم 

خطِّ سرخ و شطِّ خون، راهِ کربلائی‌هاست 

خویش را به عاشورا، وامدار می‌خواهیم

دسته دسته می‌میریم، قطعه قطعه می‌گردیم 

جسم را پراکنده، بی‌مزار می‌خواهیم

سال‌هاست می‌دانیم، منتقم ز راه آید 

انتقام می‌گیریم، انتظار می‌خواهیم 

دستِ غیبِ آن دلدار، با مقاومت شد یار

قدس را به دیدارِ، آن نگار می‌خواهیم

صوتِ یالِثاراتش، می‌رسد بگوش از دور

بر ندای او لبیک، پای کار می‌خواهیم

نصرتِ دفاع از قدس، عَن قریب می‌آید 

در بهارِ پیروزی، نوبهار می‌خواهیم 

در بهارِ آزادی، جای شاهدان سبز است

مرکبِ شهیدان را، راهوار می‌خواهیم

محمد ژولیده