فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 5 اردیبهشت 1403

مادر، موهایت،محمود کیانوش

مادر، موهایت

مادر

مادر، موهایت

خرمن‌ها خوبی

چشمانت مادر

گلشن‌ها خوبی

مادر لبخندت

صبح و صد خورشید

آوازت مادر

فردا و امید

مادر آرامش

در دستان توست

این دنیا مادر

در فرمان توست

مادر می‌خواهم

مادر می‌جویم

مادر می‌بینم

مادر می‌گویم.

پیک کودک، 1354

محمود کیانوش