فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 تیر 1403

لینک شاعران افغانستان

شاعران افغانستانشاعران افغانستان
 محبوبه ابراهیمی – افغانستان سید رضا محمدی – افغانستان
 سید ابوالفضل مبارز – افغانستان شفیق سحر – افغانستان
 منیر احمد بارش- افغانستان محمد سرور رجایی- افغانستان
 علی اديب- افغانستان نبی سلطانی – افغانستان
 ضیا افضلی – افغانستان سهراب سیرت- افغانستان
 روح الامین امینی – افغانستان رویا شریفی- افغانستان
 اهل الدین بحری- افغانستان مژگان شفا- افغانستان
 روح الله بهرامیان- افغانستان عنایت شهیر- افغانستان
 حفیظ الله زریر- افغانستان سید ضیاء الدین قاسمی- افغانستان
 امان الله میرزایی – افغانستان عبدالقهار عاصی – افغانستان
 ابراهیم امینی – افغانستان داوود عرفان- افغانستان
 شهبار ایرج- افغانستان شکریه عرفانی- افغانستان
 نجیب آگاه – افغانستان صادق عصیان – افغانستان
 واصف باختری – افغانستان الیاس علوی- افغانستان
 ناهید بشر دوست- افغانستان خالده فروغ – افغانستان
 وحید بکتاش- افغانستان شایان فریور- افغانستان
 امان پویامک- افغانستان محمد کاظم کاظمی- افغانستان
 قنبرعلی تابش- افغانستان صدیقی لعل زاد- افغانستان
 محمد تقی سراج – افغانستان حمید مبشر- افغانستان
 کاوه جبران- افغانستان عبدالوهاب مجیر – افغانستان
 محمد جعفر عزیزی- افغانستان صالح محمد خلیق- افغانستان
 محمد جواد سلطانی – افغانستان بتول محمدی- افغانستان
 سمیع حامد – افغانستان ابوطالب مظفری- افغانستان
 فرید حسرت- افغانستان هادی میران- افغانستان
 سید حسن مبارز – افغانستان رحیمه میرزایی- افغانستان
 محمد حسین آرش – افغانستان نصیر ندیم- افغانستان
 زهرا حسین زاده- افغانستان مینا نصر- افغانستان
 راشد رامز- افغانستان زینت نور – افغانستان
 بشیر رحیمی- افغانستان محمد واعظی- افغانستان
 هادی هزاره- افغانستان نورالله وثوق- افغانستان