فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

قوم کوفی تا ابد ، نالان شوند

فرامرز فرخ

یا حسینا (ع)غرق خون ، در قتلگه
بودی و سوی حرم ، کردی نگه

غیرتت بود اینکه ، خصم کافرت
دور سازی چشم او ، از خواهرت

غیرتُ اللهی و کردی ، حفظ دین
صبرزینب (س)خواهرت شد برترین

بر حجاب وعزت و دین استوار
می کند افشای ِ ، قوم ِ نابکار

میکند نفرین ، ز بدحالان شوند
قوم کوفی تا ابد ، نالان شوند

بخش قطعه | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران