فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

قصه های صمد بهرنگی

تصویر تست

قصه های صمد بهرنگی

قصه های صمد بهرنگی
نویسنده: صمد بهرنگی
تهران – انتشارات کاروان – چاپ 1 – 1381 – 2 جلد
 
صمد بهرنگی از نویسندگان سرشناس و صاحب اندیشۀ معاصر به شمار می رود. او در کنار نویسندگی یک معلم، منتقد اجتماعی و محقق فولکلور نیز بود. مهم ترین اثر او کتاب ماهی سیاه کوچولو است که داستان ماهی کوچکی را که همت بلند و روح بزرگی دارد و محیط کوچکش را تاب نمی آورد و راهی دریا می شود روایت می کند. عمر موثر آثار و افکار صمد بسی فراتر از عمر کوتاه اوست. قصه‌های او، که بعضاً توسط کانون پرورش فکر کودکان و نوجوانان تبلیغ می شدند، نوعی قهرمان گرایی عاری از نفس پرستی را در میان نسل جوان رواج داد. تمامی داستان های کوتاه او در کتاب فوق آورده شده اند.
 
بخشی از کتاب:
 
ماهی سیاه کوچولو گفت: مادر من دیگر از این گردش ها خسته شده ام، می خواهم راه بیفتم و بروم ببینم جاهای دیگر چه خبرهایی هست. ممکن است فکر کنی که یک کسی این حرف ها را به ماهی سیاه کوچولو یاد داده اما بدان که من خودم خیلی وقت است در این فکرم. البته خیلی چیزها هم از این و آن یاد گرفته ام؛ مثلاً این را فهمیده ام که بیشتر ماهی ها، موقع پیری شکایت می کنند که زندگی شان را بیخودی تلف کرده اند. دایم ناله و نفرین می کنند و از همه چیز شکایت دارند. من می خواهم بدانم که راستی راستی زندگی یعنی اینکه توی یک تکه جا هی بروی و برگردی تا پیر بشوی و دیگر هیچ، یا اینکه طور دیگری هم توی دنیا می شود زندگی کرد؟