فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

فريدون مهربان است،عباس یمینی شریف

منم خروس خوش صدا

فريدون

فريدون مهربان است

عزيز کودکان است

به نرمی می‌زند حرف

هميشه خوش‌زبان است

به هر جا کودکان‌اند

فريدون در ميان است

فريدون نيست ترسو

خودش يک پهلوان است

نمی‌گويد مگر راست

که حسنش در همان است

عباس یمینی شریف