فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

فرصت آفتابی : گزیده اشعار شاعران استان زنجان/ انجمن ادبی فریاد.

عنوان و نام پديدآور:فرصت آفتابی : گزیده اشعار شاعران استان زنجان/ انجمن ادبی فریاد.
‏مشخصات نشر:زنجان : نیکان کتاب ، ‏‫‏‏‏‏۱۳۹۳.
‏مشخصات ظاهری:‏‫۱۵۹ص.‮
‏شابک:‏‫‏‏‏‏۹۰۰۰۰ ریال:‏ ‫‬‭978-964-196-217-5
‏وضعیت فهرست نویسی:فاپا
‏موضوع:شعر فارسی — ایران — ‏‫زنجان (استان) — قرن ۱۴ — مجموعه‌ها
‏شناسه افزوده:انجمن ادبی فریاد
‏رده بندی کنگره:‏‫‬‭PIR۸۵۳۴‏‫‬‭/ف۴ ۱۳۹۳
‏رده بندی دیویی:‏‫‬‭۸‮فا‬۱/۶۲۰۸
‏شماره کتابشناسی ملی:۳۳۴۷۵۱۱