فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

فرزندان ايران/ عباس مینی شریف

فرزندان ايران/ عباس مینی شریف

فرزندان ايران

ما گلهاي خندانيم

فرزندان ايرانيم

ايران پاك خود را

مانند جان مي دانيم

ما بايد دانا باشيم

هشيار و بينا باشيم

از بهر حفظ ايران

بايد توانا باشيم

آباد باش اي ايران

آزاد باش اي ايران

از ما فرزندان خود 

دلشاد باش اي ايران 

 عباس مینی شریف