فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اسفند 1402

فتانه ی کشاورزی

تصویر تست
تصویر تست

فتانه ی کشاورزی

فتانه ی کشاورزی متولد و ساکن شیراز, فوق لیسانس زیست شناسی, از سال 93 نوشتن شعررا به صورت جدی آغاز کردم.

 

سایه ی درد

دوباره خاطره ایی خیس روی بند لباس

دوباره سایه ی مردی نشسته توی تراس

دوباره له شده ام زیر چکمه های زمان

دوباره مستم و یک حس تلخ روی زبان

صدای زجه من زیر تیغ خودکشی است

صدای ناله ی من از هجوم ناخوشی است

نشسته چین عمیقی به روی پیشانی

شکسته صورت من زیر سم حیوانی

صدای گریه من پشت جلد تنهاییست

گلوی پاره ی من گور مرگ زیباییست

صدای ریختنم توی گوش های خزان

دوباره محو شدم پیش چشم های جهان

غرور مرده ی  یک زن درون گور تنم

بلوغ مبهم و گنگی درون پیرهنم

شبیه یک جسد سرد توی یک تابوت

تمام شاهرگم سوز ترکش و باروت

دوباره خاطره ایی خیس روی بند لباس

دوباره سایه ی دردی نشسته توی تراس