فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

غریبه! آی جانم را ندیدی؟/عبدالرحیم سعیدی راد

غریبه! آی جانم را ندیدی؟/عبدالرحیم سعیدی راد

غریبه! آی جانم را ندیدی؟
غریبه! آی جانم را ندیدی؟
مه هفت آسمانم را ندیدی؟
عطش آتش زده بر جان طفلان
عموی مهربانم را ندیدی؟