فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

عموی لاله ها بی تاب برگرد/ محمد حسین انصاری نژاد

عموی لاله ها بی تاب برگرد/ محمد حسین انصاری نژاد

عموی لاله ها بی تاب برگرد
فدای قامتت سیراب برگرد
جلو تر شب پرستان در کمینند
نمی خواهیم بی تو آب ، برگرد