فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

علی گردوئی

تصویر تست
تصویر تست

علی گردوئی

ترا اصلا ندیدن کار من نیست

نخواه اصلا که اصلا کار من نیست

مگر با زور چشمم را ببندی

وگرنه چشم بستن کار من نیست