فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 16 آذر 1402

علی گردوئی

تصویر تست

علی گردوئی

ترا اصلا ندیدن کار من نیست

نخواه اصلا که اصلا کار من نیست

مگر با زور چشمم را ببندی

وگرنه چشم بستن کار من نیست