فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 6 تیر 1403

علیرضا بازرگان

تصویر تست
تصویر تستعلیرضا بازرگان
علیرضا بازرگان متولد سال ۱۳۵۰ در زنجان مهندس عمران مجموعه شعر چاپ شده: سردر نمی‌آورم – ۱۳۸۰ نشر شولا، تهران روزنامه‌نگاری، نویسندگی و کارگردانی فیلم کوتاه «عقیم»، تاسیس و اداره انجمن‌های ادبی، داوری جشنواره‌های شعر و قصه و ترجمه شعر از زبان فرانسه در کارنامه‌ی فرهنگی-ادبی او به چشم می‌خورد.نمونه اشعار:1دریادر «یا»ست دریا در «آیا» با موج‌های سؤالی به جزر و مدّ -که لم یکن لهُ کفواً اَحد- برخاست افتاد برخاست افتاد دریا کجا و هرچه بادا باداز مرغ عاشق دریایی از من نپرس چرا جان داد!2دردریغ و درد! دری نیست که دورِ دایره، دیوار و که دف هزار دفعه درید یک «در آ» نشنید!3 تو را به شب به از سرِ شب ، تب به تابِ تابستان به تا سپيده كه آسيمه سر كه سرگردان تو را به ثانيه‌هايى كه سوسرك سررفت تو را به اين سرسام چقدر مانده بگو از دقيقه هاى دق چقدر تا هق هق!4 روی گونه‌ی شبِ کبود جای ناخن که بود ماهآسمان در پرانتزی که باز کرده است دعوت از شهود پی به کشف تازه‌ای نمی‌برد قصه باز مانده است در همان یکی که بود در همان یکی نبود

کتاب ها و اشعار علیرضا بازرگان