فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

علت رحلت ارباب کهنسال اینجاست/عباس احمدی

علت رحلت ارباب کهنسال اینجاست/عباس احمدی

منطق تاریخ

علت رحلت ارباب کهنسال اینجاست

پی گودال مگردید که گودال اینجاست

 

علقمه منطق تاریخ به هم می ریزد

روضه ی خنجر و گودال از امسال اینجاست

 

کودکان در پی همبازی خود می گردند

برسانید خبر ساقی اطفال اینجاست

 

ضربه بر فرق عمو منشاء تاریخ عزاست

اولین مرحله ی غارت خلخال اینجاست

 

بعد عباس، حرم امنیتش کامل نیست

موسم ریختن کعبه ی آمال اینجاست

 

هر کسی تکه ای از قامت او را برده

فقط از آن قد چون سرو دو تا بال اینجاست

 

گرچه افتاده ای از اسب، برادر برخیز

فاطمه مادرمان خسته و بی حال اینجاست

عباس احمدی