فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 30 خرداد 1403

عبور مي‌كند از متن سايه‌ها يك مرد(مسعود بهروان)

مسعود بهروان

عبور مي‌كند از متن سايه‌ها يك مرد

 

عبور مي‌كند از متن سايه‌ها يك مرد

كه از تبار بهار است، از قبيله درد

نسيم خاطره‌ها پيش پاي آمدنش

ز باغ عشق اميد ظهور را آورد

سكوت مي‌كند آري! همان كه مانده غريب

كنار سايه‌اي از خود نشسته، خسته و سرد

بدون رويش چشمانت اي گل نرگس!

براي خويش نداريم جز بهاري زرد

تو مثل موجي و اين كلبه ساحلي تنهاست

بيا به خاطر دريا به كلبه‌ات برگرد