فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 12 اسفند 1402

صفای مادر

سلیمان حسنی

دلِ من تنگ شده بهـرِصدایت٬مادر
هست‌در گوشِ‌من‌آهنگِ‌نوایت‌مادر
گر نبودم‌ پسـری بابِ دل و لایقِ تو
کاش‌بودی‌که‌شَوَم‌حال ٬فـدایت‌مادر
می‌شود بارِ دگر بشـنوم ازلب هایت
سخنِ سـاده و بی‌رنگ و ریایت‌مادر
دل٬پُر ازغصـه‌شَوَد چونکه‌به‌یادم‌آید
گریه ها و اشک‌هایِ درخفـایت مادر
حالْ‌چشمانِ‌تَری‌مانده‌ویک‌قلبِ‌کباب
نگـران ٬ منتظرم بهــرِ دعــایت مادر
شده‌روزی‌که‌نیازم‌همهْ‌همراهیِ‌توست
دلِ تنگم بزند پـَر بـه هـوایت مــادر
هر چه در وصفِ‌تو٬حامی‌بسراید٬نَبُود
قدرِ یک‌لحظه‌یِ‌از مِهر و صفـایت‌مادر

بخش غزل | پایگاه  خبری شاعر


منبع: سایت شعر ایران