فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

صدایی آمد از دریا که مردی بر زمین افتاد/موسی علیمرادی

صدایی آمد از دریا که مردی بر زمین افتاد/موسی علیمرادی

نگین فلک

صدایی آمد از دریا که مردی بر زمین افتاد

و بر رخسار زرد مادری در خیمه چین افتاد

 

زدند آنقدر سویش تیرهای بی هوا اما

نیفتاد از نفس تا این که مشکش بر زمین افتاد

 

چنان بر سرو قدی که جهان در سایه سارش بود

تبر زد بارها دشمن که از بالا چنین افتاد

 

به جای دست تیری که به چشمش بود شد حائل

زمانی که به روی خاک ها از صدر زین افتاد

 

فلک وقتی رکاب خالی اش را دید زد فریاد

که از انگشتری آسمان هایم نگین افتاد

 

موسی علیمرادی