فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

صدایم را به یادآر/ احسان حائری (چارتار)

صدایم را به یادآر/ احسان حائری (چارتار)

صدایم را به یادآر
اگر آواز غمگینی به پا شد
من این شعر گرانم
که از ارزان و ارزانی جدا شد

من هرچه‌ام با تو زیباترم
بر عاشقت آفرینی بگو
تابیده‌ام من به شعر تنت
می‌خوانمت خط به خط مو به مو

بی‌تو بی‌شب‌افروزی ماندنت
بی‌تب تند پیراهنت
شک نکن من که هیچ
آسمان هم زمین می‌خورد

احسان حائری (چارتار)