صبح است و نماز و گوشه‌ی صحن حسین
صبح است و نماز و گوشه‌ی صحن حسین
یک پرچم سرخ چون نگینی در بین
من باز دلم گرد حرم می‌چرخد
همراه کبوتران بین‌الحرمین