شمع‌ها از پای تا سر سوخته
مـانده یک پروانه ی پر سوخته 
نـام آن پـروانه عبـدالله بـود 
اختری تـابنده‌تر از مـاه بود 
کرده از اندام لاهوتی خروج 
یافته تـا بـامِ «أوْ أدنی» عروج 
خون پاکش زاد و جانش راحله 
تـار مـویش عالمی را سلسله 
صـورتش مـانند بابا دلگشــا 
دست‌های کوچکش مشکل‌گشا 
رخ چو قرآن چشم و ابرو آیه‌اش 
آفتــاب آیینــه‌دار سایــه‌اش 
مجتبـایی بــا حسین آمیـخته 
بر دو کتفش زلف قاسم ریخته 
از درون خیمه همچون برق آه 
شـد روان با ناله سوی قتلگاه 
پیش رو عمـو خریدارش شده 
پشت سر عمـه گرفتارش شده 
بـر گرفته آستینش را بـه چنگ 
کای کمر بهر شهادت بسته تنگ! 
ای دو صد دامت به پیشِ رو مرو 
ایـن همـه صیاد و یک آهو مرو 
کودک ده سالـه و میـدان جنگ 
یک نهال نازک و باران سنگ 
دشمن اینجا گر ببیند طفلِ شیر 
شیر اگـر خواهد زند او را به تیر 
تو گل و، صحرا پر از خار و خس است 
بهر مـا داغ عـلی‌اصغر بـس است 
با شهامت گفت آن ده ساله مرد 
طفـل مـا هـرگز نترسد از نبرد 
بی‌عمو ماندن همه شرمندگی است 
بـا عمو مـردن کمال زندگی است 
تشنگی با او لب دریا خوش است 
آب اگر او تشنـه باشد، آتش است 
بــوده از آغــاز عمـرم انتظار 
تـا کنم جـان در ره جانان نثار 
جـان عمه بود و هستم را مگیر 
وقت جانبازی است دستم را مگیر 
عمه جان در تاب و تب افتـاده‌ام 
آخــر از قـاسم عقب افتــاده‌ام 
ناله‌ای با سوز و تاب و تب کشید 
آستیـن از پنجه زیــنب کــشید 
تیر گشت و قلب لشکر را شکافت 
پـرکشید و جــانب مقتــل شتافت 
دیــد قــاتل در کنـار قتلگــاه 
تیغ بـگْرفته بـه قصدِ قتلِ شــاه 
تــا نیایـد دست داور را گـزند 
کرد دست کوچک خود را بـلند 
در هــوای یـاری دستِ خـدا 
دسـت عبـدالله شـد از تن جدا 
گفت نه تنها سر و دستم فدات 
نیستم کـن ای همـه هستم فدات! 
آمدم تا در رهت فـانی شوم 
در منـای عشق قربـانی شوم 
کاش می‌بودم هزاران دست و سر 
تـا بـرای یـاری‌ات می‌شد سپر 
قطره‌گر خون گشت، دریا شاد باد 
ذره‌گـر شـد محو، مهرآباد بـاد 
تو سلامت، گرچه ما را سر شکست 
دست ساقی باز اگر ساغر شکست 
ای همـه جـان‌ها بـه قربان تنت 
دســت عبــدالله وقـف دامنـت 
چون به پاس دست حق از تن جداست 
دست ما هم بعد از این دستِ خداست 
هر که در ما گشت، فانی ما شود 
قطره دریایی چو شد، دریا شود 
تا دهم بر لشکر دشمن شکست 
دست خود را چون عَلم گیرم به دست 
بــا همین دستم تو را یاری کنم 
مثــل عبّــاست علـمداری کنم 
بــود در آغوش عمّش ولوله 
کز کمـان بشتافت تیـرِ حرمله 
تیر زهرآلود با سرعت شتافت 
چون گریبان حنجر او را شکافت 
گوشة چشمی بــه عمّو باز کرد 
مرغ روحش از قفس پرواز کرد 
بــا گلوی پاره در دشت قتال
شه تماشا کرد و او زد بال بال 
همچو جان بگْرفت مولا در برش 
تــازه شــد داغِ علیِّ‌‌اصـغرش 
گریـه مــا مرهـمِ زخـمِ تنش 
اشک «میثم» باد وقفِ دامنش