فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شماره ٨: من کیم تا یار بی پروا به فریادم رسد؟

مـن کـیـم تـا یـار بــی پـروا بــه فـریـادم رسـد؟آه صـبـح و گـریه شـبـهـا بـه فـریادم رسـددامـن صــحــرا نـبــرد از چــهـره ام گــرد مـلـالمی روم چون …

مـن کـیـم تـا یـار بــی پـروا بــه فـریـادم رسـد؟آه صـبـح و گـریه شـبـهـا بـه فـریادم رسـد
دامـن صــحــرا نـبــرد از چــهـره ام گــرد مـلـالمی روم چون سیل تا دریا بـه فریادم رسد
از سـواد شـهر خـاکـسـتـرنشـین شـد اخـگرمکو جـنون تـا دامن صـحـرا بـه فریادم رسـد
کـوه غــم شــد آب از فـریـاد عــالـمـســوز مـنکیست دیگر در دل شبها به فریادم رسد؟
جوش گل را گوش عاشق نغمه من مانده کردنـالـه بـلـبـل کـجـا تـنـهـا بـه فـریـادم رسـد
می روم از خویش بـیرون پـایکوبـان چون سپندتـا کجـا آن آتـشین سیما بـه فریادم رسـد
مـی تـوانم روز مـحـشـر شـد شـفـیع عـالـمینـالـه امـروز اگــر فــردا بــه فــریـادم رســد
در بـیابـانی که از گم کرده راهان اسـت خـضـرچشم آن دارم که نقش پا بـه فریادم رسد
تـیـزتــر شـد آتــشـم از نـغـمـه خـشـک ربــابتـن زنـم تـا قـلـقـل مـینـا بـه فـریادم رسـد
شــعــلـه آواز، صــائب بــرق زنـگــار دل اســتمطربی کو تا درین سودا بـه فریادم رسد؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج