فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٦٩٤: منم فتنه هزاران فتنه زادم

مــنــم فــتـــنــه هــزاران فــتــنــه زادمبـه مـن بـنگـر کـه داد فـتـنه دادمز مـــن مـــگـــریـــز زیـــرا درفـــتــــادیبــگــو الــحــمــدلــلــه …

مــنــم فــتـــنــه هــزاران فــتــنــه زادمبـه مـن بـنگـر کـه داد فـتـنه دادم
ز مـــن مـــگـــریـــز زیـــرا درفـــتــــادیبــگــو الــحــمــدلــلــه درفــتــادم
عجب چیزی است عشق و من عجبترتو گویی عشق را خود من نهادم
بــیـا گــر مــن مــنــم خــونــم بــریـزیـدکـه تـا خـود من نمـردم من نزادم
نـگــویـم ســر تــو کــان غــمـز بــاشــدولـی نـاگـفـتـه بـندی بـرگـشـادم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج