فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 اردیبهشت 1403

شماره ٦٤٧: گفتم به مهی کز تو صد گونه طرب دارم

گفتـم بـه مهی کز تـو صـد گونه طرب دارمگفتـا که بـه غـیر آن صـد چـیز عـجـب دارمگفتم که در این بـازی ما را سبـبی سازیگفـتـا که من این بـازی بـیرون سـبـب…

گفتـم بـه مهی کز تـو صـد گونه طرب دارمگفتـا که بـه غـیر آن صـد چـیز عـجـب دارم
گفتم که در این بـازی ما را سبـبی سازیگفـتـا که من این بـازی بـیرون سـبـب دارم
هر طایفه با قومی خویشی و نسب دارندمن با غم عشق تو خویشی و نسب دارم
بـیـرون مـشـو از دیـده ای نـور پـسـنـدیـدهکــز دولـت نـور تــو مـطــلـوب طــلــب دارم
آنـم کــه ز هـر آهـش در چــرخ زنـم آتــشوز آتــش بــر آتــش از عـشــق لـهـب دارم

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج