فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

شماره ٦٣٤: لبت به خون جگر شسته روی مرجان را

لبت به خون جگر شسته روی مرجان راخط تو ساخته خس پـوش، آب حیوان رالب عقیق بـه دندان گرفتـه است سهیلز دور دیده مـگـر سـیـب آن زنـخـدان را؟بـه آسـتـین، سـ…

لبت به خون جگر شسته روی مرجان راخط تو ساخته خس پـوش، آب حیوان را
لب عقیق بـه دندان گرفتـه است سهیلز دور دیده مـگـر سـیـب آن زنـخـدان را؟
بـه آسـتـین، سـر اشـکـم فـرو نمـی آیدکفن ز اطلس خون بـس بود شهیدان را
بـشـوی نقش وطـن را بـه رود نیل از دلکه نیست آب مروت به چشم، اخوان را
جـنون عـشـق ز فـولاد پـنجـه دارد و منبـه تـار اشـک رفـو مـی کـنم گـریبـان را
هر آنچـه داده قسمت بـود روان پـیش آرگران مکـن بـه دل خـود قـدوم مهمان را
صـفـیر خـامـه صـائب بـلـنـد چـون گـردیدنـشـسـت شـعـلـه آواز، عـنـدلـیـبــان را

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج