فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 27 تیر 1403

شماره ٦٠١: شکیب نیست ز معشوق، عشق سرکش را

شکیب نیست ز معشوق، عشق سرکش راکـه سـوخــتــن نـبــود اشـتــهـای آتــش راز چــوب گـل مـن دیـوانـه را چــه تــرسـانـی؟کسی بـه چـوب نتـرسـانده اسـت آتـش …

شکیب نیست ز معشوق، عشق سرکش راکـه سـوخــتــن نـبــود اشـتــهـای آتــش را
ز چــوب گـل مـن دیـوانـه را چــه تــرسـانـی؟کسی بـه چـوب نتـرسـانده اسـت آتـش را
تـــلــاش مــرتـــبـــه امــتــیــاز کــمــتـــر کــنشـکـسـت بـیش رسـد تـیر روی تـرکـش را
کــدام عــمــر بــه کــیـفــیـت بــلــنـد رســد؟به آب خضر چه نسبت شراب بی غش را؟
دهم چـه عرض سـخـن بـر سیه دلان صائب؟بـه خاک تیره چه ریزم شراب بـی غش را؟

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج