فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 1 خرداد 1403

شماره ٣٦١: جان خراباتی و عمر بهار

جــان خــرابــاتــی و عــمــر بــهـارهین که بشد عمر چنین هوشیارجـان و جـهان جـان مرا دسـت گیرچـشم جـهان حـرف مرا گوش دارصورت دل آمد و پـیشـم نشـسـتبـس…

جــان خــرابــاتــی و عــمــر بــهـارهین که بشد عمر چنین هوشیار
جـان و جـهان جـان مرا دسـت گیرچـشم جـهان حـرف مرا گوش دار
صورت دل آمد و پـیشـم نشـسـتبـسـتـه سر و خـستـه و بـیماروار
دسـت مـرا بـر سـر خـود می نهادکای بـه غم دوست مرا دست یار
درد سـرم نـیـسـت ز صـفـرا و تـباز می عشقسـت سـرم پـرخـمار
این همه شیوه ست مرادش تویای شــکـرت کـرده دلـم را شـکـار
جـان مـن از نالـه چـو طـنبـور شـدحــال دلــم بـــشــنــو از آواز تـــار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج