فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 10 خرداد 1403

شماره ٣٥٦: عار بادا جهانیان را عار

عـار بــادا جـهـانـیـان را عـاراز دو ســـه مــاده ابـــلــه طـــرارشکلک زاهدان ولی ز درونلـیـس فــی الـدار ســیـدی دیـاربه دو پول سیاه بـتوان یافتزین …

عـار بــادا جـهـانـیـان را عـاراز دو ســـه مــاده ابـــلــه طـــرار
شکلک زاهدان ولی ز درونلـیـس فــی الـدار ســیـدی دیـار
به دو پول سیاه بـتوان یافتزین چنین خربطان دو سه خروار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج