فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 2 خرداد 1403

شماره ١٤٨: سلام بر تو که سین سلام بر تو رسید

سلام بـر تو که سین سلام بـر تو رسیدسلام گرد جهان گشت جز تو نپسندیدبــگـرد بــام تـو گـردان کـبــوتـران سـلـامکـه بـی پـناه تـو کـس را نشـاید آرامـیدچـ…

سلام بـر تو که سین سلام بـر تو رسیدسلام گرد جهان گشت جز تو نپسندید
بــگـرد بــام تـو گـردان کـبــوتـران سـلـامکـه بـی پـناه تـو کـس را نشـاید آرامـید
چـو پـر و بـال ز تـو یافتـسـت هر مرغـیز غـیر تـو بـه کـجـا بـاشـدش امید مرید
به هر طرف که ببینی تو مرغ سوخته پربـدان که از طـمع خـام سـوی دام پـرید
تــو آب کـوثـری و سـوخـتــه بــه تــو آیـدبـرویدش سـپـس سـوز پـر و بـال جـدید

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج