فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شلتاق: مجموعه غزل‏‫/ غلامرضا طریقی.

سرشناسه:طری‍ق‍ی‌، غ‍لام‍رض‍ا، ۱۳۵۶ –
‏عنوان و نام پديدآور:‏‫شلتاق: مجموعه غزل‏‫/ غلامرضا طریقی.
‏مشخصات نشر:تهران: نشر چشمه‏‫، ۱۳۹۵.
‏مشخصات ظاهری:‏‫۸۶ص.
‏شابک:‏‫‭978-600-229-845-4‬
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع:Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره:‏‫PIR۸۱۴۶‭‬ ‭/ر۹۶‏‫‬‮‭ش۸ ۱۳۹۵
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:۴۶۳۳۵۷۷