فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 8 خرداد 1403

شعر امروز دچار آفت تکرار شده استحمیدرضا اکبری در گفت‌وگو با پایگاه خبری شاعر به نقل از (ایبنا) درباره وضعیت شعر امروز عنوان کرد: شعر امروز ما بی تحرک است و دچار بی معنایی و تکرار شده است. باید شاعران را به تنگنا کشاند. شاعران جوان باید بیشتر مطالعه کنند و دانش شعری خود را افزایش دهند که البته دانش شعری با تجربه به دست می‌آید.

وی با بیان اینکه شاعری که اثرش را به‌روز نسراید متشاعر است، افزود: شعر هر دوران باید متناسب با همان دوران باشد. باید در ارایه محتوا نو آوری شکل بگیرد و این میسر نیست مگربا مطالعه، تجربه‌اندوزی، شکل دادن و یا همان معماری کلمات که بسیار فنی و پیچیده است. برای این امر باید شاعران مطالعه گسترده داشته باشند و شعر شاعران پیشکسوت را مرور کنند. آنچه در شعر مهم است نوآوری در فرم و تکنیک است تا هم در موضوع تکراری نباشد و نیز تمام اصول درست شعری در آن رعایت شده باشد.

اکبری در خصوص انجمن‌های ادبی نیز بیان کرد: انجمن‌های ادبی ما تبدیل به دورهمی بی‌بهره و گاه محلی برای تخریب شاعران شده است. باید توجه کنیم که شاعر حرمت دارد. گاهی در نشست‌ها می‌بینیم که فقط شاعران به تکرار هم می‌رسند. باید نوستالوژی شاعرانه و ذهنیت‌های بکر برای تولد شعر شکل بگیرد. در برخی موارد این مشکل وجود دارد که متاسفانه خود شاعران هم نقدپذیر نیستند و در مقابل نقد جبهه می‌گیرند. باید شعر شاعران در دسترس مخاطبان قرار گیرد و نقد و بررسی شود تا هم مخاطبان جوانی که به شعرسرایی علاقه دارند پیشرفت کنند و نیز خود شاعران انواع نظرها و احساسات را در خصوص شعرشان بدانند.منبع : ایبنا