فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 تیر 1403

شعری از مهدی میرابی درباره رئیس جمهور شهید ابراهیم رئیسی

شهدای خدمت

رئیسی راسرودن هست مشکل
سخن از او بباید گفت از دل

رئیسی مردِ تقوا باشد و دین
بُوَد اهلِ مکارم ، نیک آئین

رئیسی مظهرِعشق و امید است
هم ازاو دولتِ بختِ سعیداست

رئیسی یک دلِ آگاه دارد
به درگاهِ خدا او راه دارد

بُوَد کار و کرامت بر درِ او
هُمای رحمت حق بر سرِ او

اگر خواهی وطن آباد گردد
دلِ مَردُم تمامی شاد گردد

اگرخواهی به جای° ایران باشد
بنایِ دشمنان ویران باشد

اگر خواهی وطن آباد باشد
دگر عمر عدو بر باد باشد

اگر خواهی بقای انقلابت
که بر میهن بتابد آفتابت

اگر خواهی حجابِ بانوان را
وَ یا خوشبختی پیر و جوان را

اگر خواهی صفای زندگی را
به درگاهِ خدایت بندگی را

اگر والایی کشور بخواهی
مقام و عزّتِ رهبر بخواهی

اگر خواهی وطن آباد باشد
دلِ مردم تمامی شاد باشد

اگراَمن و امان خواهی به کشور
اگر خواهی سرافرازیِ رهبر

اگرخواهی وطن معمور گردد
دوچشمِ دشمنانش کور گردد

بیا ای هموطن با راَیِ محکم
برآریم شادمانی جایِ هر غم

بیا ایرانِ خود از نو بسازیم
که جانا درجهان ما سرفرازیم

رئیسی را نکو آراءِ مهر است
سزاوار همو صدگونه شعراست

زِ (مهدی) بر رئیسی شعر آمد
که از جان و دلِ پُر مهر آمد

برآمد از زبان و جان و از دل
رئیسی راسرودن هست مشکل

             شعر
   هفت هنر خراسانی
 مهدی میرابی_ جاجرم