فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 29 فروردین 1403

شعرخوانی علی سلیمیان در دیدار شعرا با رهبر انقلاب |


شعرخوانی علی سلیمیان در دیدار شعرا با رهبر انقلاب

رهبر انقلاب پس از شعرخوانی سلیمیان درخصوص فلسطین فرمودند: باید یک نهضتی برای ترجمه انجام بگیرد. اگر همین غزل در غزه ترجمه شود یک غوغایی بر پا خواهد کرد.منبع : مهر نیوز