فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 26 فروردین 1403

شرحه/ مرضیه فرمانی

سرشناسه:فرمانی، مرضیه، ‏‫۱۳۶۸ -‏‏‏
‏عنوان و نام پديدآور:شرحه/ مرضیه فرمانی.
‏مشخصات نشر:تهران:‌ انتشارات فصل پنجم‏‫، ۱۳۹۶.‬
‏مشخصات ظاهری:‏‫۷۲ ص.‬
‏شابک:‏‫‬‮‭978-600-304-467-8
‏وضعیت فهرست نویسی:فیپا
‏موضوع:شعر فارسی– قرن ۱۴
‏موضوع:Persian poetry — 20th century
‏رده بندی کنگره:‏‫PIR۸۳۵۶‭ /‮ر‬۸۱۳‏‫‬‭‏‫‬‮‭ش۴ ۱۳۹۶
‏رده بندی دیویی:‏‫‭۸‮فا‬۱/۶۲
‏شماره کتابشناسی ملی:۴۸۸۴۰۷۸