فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 31 فروردین 1403

شب اومد و ستاره، علی اصغر نصرتی

شب اومد و ستاره

شب اومد و ستاره
رو آسمون نشسته
نه یك ، نه ده ، نه صدتا
هزار هزار تا دسته

ستاره توی شبها
چراغ آسمونه
مثل گل و بنفشه
تو باغ آسمونه

یك كمی این طرفتر
ماه قشنگ و زیباست
دلش گرفته امشب
برای اینكه تنهاست

شاعر : علی اصغر نصرتی