فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 4 تیر 1403

شبي ستاره چشمش ظهور خواهد كرد (محبوبه بزم آرا)

محبوبه بزم آرا

شبي ستاره چشمش ظهور خواهد كرد

 

شبي ستاره چشمش ظهور خواهد كرد

مرا ز غربت اين كوچه دور خواهد كرد

طلوع مي‌كند از سمت آسمان مردي

نگاه پنجره را غرق نور خواهد كرد

هزار حنجره آواز سبز و شورانگيز

نثار اين نفس سوت و كور خواهد كرد

و واژه‌هاي پر از انتظار مي‌دانند

كه از حوالي شعرم عبور خواهد كرد

مي‌آيد از دل ويرانه‌هاي شب مردي

كه جاي پاي خدا را مرور خواهد كرد