فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 3 اردیبهشت 1403

شاید

در بگشایید شوع بیارید عود بسوزید پرده به یکسو زنید از رخ مهتاب شاید این از غبار راه رسیده آن سفری همنشین گم شده باشد (function() { var po = document.c…

در بگشایید
شوع بیارید
عود بسوزید
پرده به یکسو زنید از رخ مهتاب
شاید
این از غبار راه رسیده
آن سفری همنشین گم شده باشد

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج