فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 28 تیر 1403

شالیکار

آسمان ریخته در آبی رود طرح اندوه غروب دختری بر لب آب روی یک سنگ سپید زیر یک ابرکبود پای می شوید پاهای گل و لای اندود پای می شوید و می اندیشد کار کار د…

آسمان ریخته در آبی رود
طرح اندوه غروب
دختری بر لب آب
روی یک سنگ سپید
زیر یک ابرکبود
پای می شوید پاهای گل و لای اندود
پای می شوید و می اندیشد
کار کار در شالی زار
در دل رود کبود
می دود سو سوی تک اختر شام
و از آن پیکر تار
که نشسته است بر آن سنگ سپید
گیسوانی شده افشان بر آب
نگهی گم شده در شالی زار

گروه کتاب پایگاه خبری شاعر


منبع : درج