فرهنگی، هنری و ادبی

امروز : 17 آذر 1402

شاخه‌هاي زيتون/بنيامين ديلم كتولي

شاخه‌هاي زيتون

باران زد و شاخه‌هاي زيتون را شست

نعش دوهزار شمس و مجنون را شست

هرچند نمي‌شود به صدها دريا،

از صورت غزه اين‌همه خون را شست


بنيامين ديلم كتولي