سید رضا هاشمی هستم ، متخلص به ( سره ) کارشناس ارشد الهیات ، مترجم و غزلسرا ، متولد بهمن 1365شهرری و ساکن تهران ، در زمینه های مختلف از جمله شعر آئینی و اجتماعی کار کرده ام ، ولی به اقتضای غزل عمده ی تمرکزم بر شعر عاشقانه است

آنگونه ای که بعد از آتش دود می میرد
مردی که معشوقش نباشد زود می میرد

حتّی اگر شاعرترین مرد زمین باشد
حسّی که در ابیات شعرش بود می میرد

مثل پرنده درقفس ، مانند گل در باد
وقتی تقلّایش ندارد سود می میرد …

نفی تن از ویرانی دل می شود آغاز
وقتی بنایی از درون فرسود می میرد

بین من و تو اندکی هم فاصله خوب است
خورشید اگر نزدیک باشد رود می میرد